Sunday, October 18, 2009

Assignment

Masalah yang dihadapi semasa membuat blog ?

Masalah yang dihadapi semasa membuat blog ialah kesukaran untuk mereka dan menghasilkan latar belakang blog serta bagaimana untuk memasukkan gambar ke dalam blog. Di samping itu, saya juga menghadapi kesukaran untuk menambahkan lagu pada blog dan menghadapi kesukaran untuk menambah kawan kepada blog

No comments:

Post a Comment